Automatisk oppgjør

Bransjeledende automatisert oppgjørsprosess.

En etablert standard for hvordan data skal struktureres, og hvordan de overføres til forsikringsselskap for sikker håndtering.

I 2019 håndterte vi over 54 000 behandlingsforløp med elektronisk forsikringsoppgjør!

DigiCare har etablert et komplett og fleksibelt system for oppgjør av forsikringssaker. Vårt forsikringsoppgjør sikrer at pasientens skadesak forløper raskt og presist gjennom hele prosessen, uten at sensitiv pasientinformasjon eksponeres. Systemets fleksibilitet gjør det mulig å håndtere forsikringsselskapenes ulike rutiner og betingelser.

Behandlernes behov for manuell administrasjon av behandlingsforløp minimeres, idet pasienters forsikringsbetingelser vises automatisk i deres journal- og fakturasystem.

Med mange års erfaring kan vi vise til en av bransjens laveste feilmarginer for våre forsikringsoppgjør.

  • Identifiser forsikringsbetingelser med SakID
  • Få vilkår automatisk inn i journal- og fakturasystem
  • Avtaler med forsikringsselskap synkroniseres
  • Oppgjør utføres og sendes slik kunden(e) krever
  • Automatisk korreksjon ved sending via aksesspunkt
  • Raskere, korrekt og automatisk oppgjør