SakID

Et verktøy for sikker og digital deling av kundeinformasjon.

SakID gir deg oppdatert informasjon om kunder og deres behandlingsforløp – kryptert og anonymisert.

SakID er en unik referanse som benyttes for kvalitetssikring av behandlingsoppdrag tilknyttet helse-/ behandlingsforsikring. Referansen er oppbygd med logikk som kan tolkes direkte, og resten av informasjonen for saken hentes via et API som er tilgjengelig for forsikringsselskap og relevante helseaktører, autorisert gjennom sine system.
For behandlere vil SakID bidra til en automatisert registrering av forsikringssaker i deres EPJ-system slik at behandlingsforløpet kan avholdes innenfor de korrekte rammene for forsikringen. Referansen tildeles når en skade meldes inn, og følger behandlingsforløpet til endt skadeoppgjør.

  • Unik referanse for kvalitetssikring av oppdrag
  • Sikrer anonym behandling iht. GDPR
  • Følger hele forløpet til endt skadeoppgjør
  • Saksvilkår hentes elektronisk inn i behandlers EPJ-system
  • Kontroll av behandlingsforløpet hindrer overfakturering