DigiCare Aksesspunkt

De fleste bedrifter krever nå EHF-faktura for oppgjør og grunnen er enkel; med EHF-faktura mottar de korrekte fakturaer direkte til sitt mottak.

DigiCare har utviklet sitt eget aksesspunkt som er spesialtilpasset aktører i helsemarkedet og som tar denne tjenesten ett steg videre. Ved utarbeidelse av krav til forsikringsselskap, i tillegg til kontroller i behandleres eget system, gjøres ytterligere logiske kontroller av kravene gjennom vårt aksesspunkt. Skulle kravet av en årsak ikke tilfredsstille kontrollene blir det avvist og tilbakeført til leverandør for korreksjon. Behandleren får raskere respons, tid og penger spares hos forsikringsselskap, og leverandørene får raskere oppgjør.

Vårt aksesspunkt håndterer også EHF-dokumenter for selskaper som ikke jobber med helse.

Noen av fordelene med DigiCare Aksesspunkt

  • Rimeligere enn de fleste aksesspunkt
  • Bransjetilpasset håndtering
  • Innlagt logiske kontroller hvor feil oppdages automatisk
  • Mottaker får kun korrekte fakturaer
  • Leverandør får raskere oppgjør

Ta kontakt for en uforpliktende aksesspunkt prat eller et tilbud for en egentilpasset løsning.