Sikre deg raskt og riktig oppgjør med EHF fakturering

Vårt aksesspunkt kontrollerer dine EHF fakturaer før levering.

Forsikringsselskap, offentlig sektor og andre private aktører krever i stadig større grad mottak av EHF fakturaer for betalingsoppgjør, og grunnen er enkel: Med EHF fakturaer mottar man korrekt utformede fakturaer direkte inn i sin fakturamottaksløsning (fagsystem, ERP). DigiCare har utviklet sitt eget aksesspunkt som er tilpasset forsikringsbransjen, og som derfor tar denne tjenesten ett steg videre:

Ved utarbeidelse av krav til forsikringsselskap, i tillegg til kontroller i behandlerens eget system, gjøres ytterligere logiske kontroller av det enkelte kravet gjennom aksesspunktet. Skulle kravet av en årsak ikke tilfredsstille kontrollen blir det avvist og tilbakeført til behandler for korreksjon. Behandleren får rask respons, penger og tid spares hos forsikringsselskapet, og behandler får raskere betalingsoppgjør.

  • Rimeligere enn de fleste aksesspunkt
  • Bransjetilpasset
  • Innlagt logiske kontroller, feil oppdages automatisk
  • Behandler får raskere oppgjør
  • Forsikringsselskap får kun korrekte fakturaer

Våre priser (ekskl. mva.)

Etableringsgebyr kr 1 900
Månedsavgift (60+ transaksjoner i året) kr 160
Pris per sending/mottak kr 2

Hva er EHF-faktura?

Elektronisk faktura er en faktura i digitalt format som overføres direkte fra deg som selger eller leverer en tjeneste til dine kunder uten manuell håndtering i overføringen. Standardformatet som benyttes kalles EHF og står for Elektronisk Handelsformat. Fakturaene sendes som elektroniske meldinger via et aksesspunkt som sørger for at dine meldinger følger EHF-standarden, og at de når rett mottaker.