Vår historie

DigiCare (tidligere; Oppgjørskontoret) ble etablert etter et omfattende pilotprosjekt i 2011 mellom en av landets største tverrfaglige klinikk-kjeder, en journalleverandør og et forsikringsselskap, med formål å effektivisere saksbehandlingsprosessen.

I 2012 ble vårt Serviceteam etablert på Skullerud, og den første avtalen gjort med et forsikringsselskap. Tjenestene har gjennom de senere årene blitt utvidet og forbedret med en rekke digitale løsninger, og er blitt tilrettelagt for at bransjen selv skal kunne benytte dem i sin virksomhet:

2014: SakID etableres som portal

2016: Behandlernettverk.no lanseres, og aksesspunktet settes i drift

2017: ConTroll sakshåndtering tas i bruk av første eksterne partner. Våre systemer tilpasses for GDPR

2018: OKOB online-booking på plass, for sanntids timebestilling til de fleste EPJ-systemene

2019: Vi flytter fra Skullerud til Oslo sentrum og endrer navn til DigiCare

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Om DigiCare

Vår forretningsidé er å være bindeleddet i behandlingsforløp mellom forsikringsselskap, bedrifter, pasienter, fysikalske behandlere (fysioterapeut, kiropraktor, manuellterapeut, naprapat, osteopat, psykomotorisk fysioterapeut,) og andre profesjoner.

Kundeverdier skaper vi ved å forenkle prosesser og rutiner gjennom digitalisering av tjenester og bruk av standarder, sammen med tilhørende støttefunksjoner (saksbehandling, booking, oppgjørsløsninger og kvalitetssikring).

Vår forretningsmodell baseres på at vi sammen med kunde realiserer effektiviseringsgevinst(er) med bruk av våre produkter/tjenester som; designer, estimerer, utvikler, tester, implementerer og setter den ferdige løsningen i drift. Videre kan vi også ta ansvaret for drift (i samarbeid med vår driftspartner), systemvedlikehold og support av løsningen(e), samt videreutvikling i samarbeid med kunden.

Løsningene våre benyttes i dag både av DigiCare, noen av våre kunder og samarbeidspartnere for håndtering av forsikringssaker. Vi betjener hovedsakelig markedet for behandlingsforsikrings i Norge, men noen applikasjoner benyttes også for andre bransjer.

Vår digitale verktøykasse

SakID ikon

SakID

Del informasjon om dekninger og vilkår på en sikker digital måte

Online Booking ikon

Online Booking

Effektiv selvbetjent timebestilling til fysikalsk behandling - i sanntid!

Behandlernettverk ikon

Behandlernettverk

Over 2.500 fysikalske behandlere fordelt på 1.400 klinikker i én portal

Forsikringsoppgjør ikon

Forsikringsoppgjør

Digitaliser oppgjørsprosessen, unngå manuelt arbeid og minimer feil

Aksesspunkt ikon

Aksesspunkt

Send eller motta EHF-dokumenter/ faktura tilknyttet din virksomhet

ConTroll Saksbehandling ikon

ConTroll

Effektiv saksbehandling i ett system, tilpasset dine preferanser