Cookies

På dette nettstedet logger vi helt anonymt informasjon om alle besøkende. Til dette bruker vi cookies hovedsakelig for trafikkmåling, optimalisering av innhold og markedsføring. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter her.

Cookies - hvordan fungerer det?

«Cookies» er en standard teknologi som de fleste nettsider benytter seg av i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne og gjør at vi kan se. Videre samler vi blant annet inn informasjon om navigasjon, tid for besøk og nettleserversjon med mer, dette for best mulig å tilpasse innholdet på vårt nettsted til deg som bruker. De fleste nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, osv.) er stilt inn til å godta cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert.

Hvilke cookies bruker vi?

Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på dette nettstedet. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen, tilpasse innholdet på nettsiden og til markedsføring av nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om deg som bruker. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

Google Analytics-cookien er en førsteparts-cookie. Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Det er mulig å reservere seg mot all Google Analytics registrering ved å innstallere et tillegg til nettleseren. Tillegget kan lastes ned her: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Personvern

Omfang og hensikt

Denne klausulen gjelder Behandling av kundenes Personlige data hos DigiCare (nedenfor referert til som "DigiCare" eller "vi"). Hensikten med denne personvernklausulen er å gi våre nåværende, tidligere og fremtidige kunder (heretter referert til som "kunder" eller "du") en generell forståelse av:

Prinsipper om bearbeiding av data

Bearbeiding av dine Personlige data er en viktig del av vår leveranse av produkter og tjenester til deg. Vi setter pris på den tilliten du gir oss ved å gi oss dine Personlige data, og betrakter ditt privatliv som en svært viktig del av de tjenestene vi tilbyr. For å kunne sikre dine Personlige data mens vi øker verdien for kunden og tilbyr bedre og tryggere kjøreopplevelser, holder vi fast ved følgende fem generelle prinsipper.

Valgfrihet

Dine Personlige data tilhører deg. Vi bestreber oss på ikke å gjøre antagelser vedrørende dine personlige preferanser og prøver å utforme våre tjenester slik at du kan velge om du ønsker å dele dine Personlige data med oss.

Avveining av interesser

Der hvor Bearbeiding av dine Personlige data er nødvendig for vår legitime interesse, og hvor denne interessen settes foran behovet for å beskytte ditt privatliv, kan vi behandle visse Personlige data uten å innhente din uttrykkelige tillatelse, dersom det er tillatt etter lov. I visse andre situasjoner kan vi også bearbeide dine Personlige data uten ditt samtykke hvis det er påkrevet i henhold til gjeldende lov. For mer informasjon, se avsnittet "Samtykke" nedenfor. Der hvor dine Personlige data bearbeides av offentlig interesse, baserer vi det på de potensielle fordelene for (inkludert sikkerheten til) våre kunder og publikum forøvrig.

Proposjonalitet

DigiCare vil kun bearbeide sine kunders Personlige data hvis det er passende, relevant og nødvendig i forhold til hensikten for innsamlingen av slike data. Vi har som mål å anonymisere dine Personlige data når en funksjon eller tjeneste kan oppnås med anonymiserte data. Hvis vi kombinerer anonymiserte eller ikke-Personlige data med dine Personlige data, vil det bli behandlet som Personlige data så lenge det forblir kombinert.

Åpenhet og sikkerhet

DigiCare tror på åpenhet om hvilke Personlige data vi bearbeider, og for hvilket formål. For oss er det også avgjørende å beskytte dine Personlige data siden en av DigiCares kjerneverdier er å beskytte det som er viktig for deg. På forespørsel vil DigiCare forsyne kundene med ytterligere informasjon vedrørende vår Behandling og beskyttelse av dine Personlige data.

Juridisk overholdelse

Det er DigiCare sin politikk å overholde alle gjeldende lover og regler som styrer personvern og databeskyttelse. Hvis nødvendig, vil vi justere vår Bearbeiding av dine Personlige data slik det beskrives i denne personvernklausulen for å sikre juridisk overholdelse.

Nyttige definisjoner

Følgende bestemmelser som benyttes i denne klausulen, har betydning slik det fremkommer i EU-direktiv 2016/679 om beskyttelse av personer når det gjelder Bearbeiding av Personlige data og av fri bevegelse av slike data.

Innsamling av data

Du kan gi oss informasjon om deg selv når du bruker DigiCares tjenester i kontakt med DigiCare, for eksempel via våre nettsider eller kundesenter (i denne sammenhengen, vennligst merk at telefonsamtaler kan registreres av hensyn til, med din tillatelse, kvalitetssikring). Vi kan også hente slike data fra våre samarbeidspartnere og andre tredjeparter. Slike data ("Kundeleverte personlige data") kan inkludere:

Merknad

Samtykke

Hvis det er praktisk eller påkrevet i henhold til lov, vil vi innhente ditt samtykke før vi samler inn eller bruker dine Personlige data. Spørsmål om ditt samtykke vil være klart og tydelig og gi deg et saklig grunnlag som du kan basere dine avgjørelser på. Vi vil aldri ta ditt samtykke for gitt, vi vil forsikre oss om at du aktivt kan gi ditt samtykke på en tydelig og klar måte. Ditt samtykke er frivillig og kan alltid tilbakekalles, for eksempel ved å avslutte en spesiell tjeneste eller kontakte DigiCare. Hvis du ikke gir ditt samtykke, vil det ikke være mulig å bruke Tjenester eller deler av våre tjenester.

Innsamling og bearbeiding av personlige data uten samtykke

Vedrørende innsamling og bruk av data vil vi generelt ikke be om ditt samtykke med mindre dette anses nødvendig i individuelle tilfeller eller påkrevet av aktuell lov.

Databruk

Personlige data som DigiCare samler inn om deg vil bli brukt:

Bibeholdelse

Vi vil bare beholde dine Personlige data så lenge det er nødvendig for å oppfylle hensikten i henhold til denne klausulen eller hensiktene som du på annen måte har blitt informert om. Dette betyr at når du har samtykket til vår Bearbeiding av dine Personlige data, vil vi beholde dataene så lenge kundeforholdet varer eller til du trekker samtykket ditt tilbake. Hvis du har tilbakekalt ditt samtykke, kan vi uansett beholde visse Personlige data i den perioden vi trenger for å møte våre lovpålagte krav og forsvare oss i juridiske tvister. Hvis vi ikke har mottatt ditt samtykke for Bearbeiding, vil dataene kun bli beholdt i den utstrekning vi har lovmessig anledning til det.

Datakvalitet

Når vi Bearbeider dine Personlige data, bestreber vi oss på og forsikrer oss om at det er korrekt og oppdatert. Vi forsøker å slette eller korrigere Personlige data som ikke er korrekte eller ufullstendige. For mer informasjon vedrørende din rett til å sikre nøyaktighet i dine Personlige data som beholdes av oss, vennligst se avsnittet "Informasjon og Tilgang" nedenfor.

Informasjon og tilgang

Som det fremgår av "Merknad"-avsnittet ovenfor, kan vi gi deg spesifikk informasjon vedrørende vår Bearbeiding av dine Personlige data når vi samler inn eller registrerer slike data. Du har rett til å se informasjon om (i) hvilke Personlige data som gjelder deg som vi bearbeider, (ii) hvor de Personlige data er innsamlet, (iii) formålet med Bearbeidingen og (iv) mottakere eller mottakerkategorier som de Personlige dataene deles med, (v) motta informasjon om identitet (navn og adresse) til Datakontrolløren (vi), hvem som har det daglige ansvaret, (vii) og sikkerhetstiltak som tas i forbindelse med Bearbeiding, for så vidt som disse ikke påvirker sikkerheten. Krav om slik informasjon må fremsettes skriftlig og være signert av deg personlig, og inkludere informasjon om navn, adresse og helst også epost-adresse. Du har også rett til å kreve at vi korrigerer, blokkerer eller sletter eventuell ukorrekt informasjon om deg. Forespørsler skal sendes til den juridiske enheten som oppgis på slutten av dette dokumentet. Dine forespørsler vil bli behandlet på en rask og skikkelig måte. Forespørsler om å slette Personlige data vil være underlagt anvendbare juridiske krav. Der hvor anvendbar lov tillater et administrativt gebyr for å etterkomme en slik forespørsel, kan et slikt gebyr bli beregnet av DigiCare. I tillegg kan du få tilgang til en oversikt over visse kundeleverte Personlige data som beholdes av DigiCare, og korrigere eller oppdatere din informasjon. Du har også rett til å registrere klager som gjelder vår Bearbeiding av dine Personlige data til kompetent tilsynsmyndighet.

Sikkerhet

DigiCare bestreber seg på å implementere hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine Personlige data mot tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse, tilfeldig tap eller endringer, uautorisert avsløring eller tilgang og enhver annen ulovlig form for Bearbeiding. Vårt mål er å sikre at nivået av sikkerhet og de tiltakene som tilpasses for å beskytte dine Personlige data, er formålstjenlig for de risiki som eksisterer ved bruk av dine Personlige data.

Avsløring til tredjepart

DigiCare kan dele dine Personlige data:

Dataarbeiding på vår vegne

Vi begrenser tilgang til dine Personlige data til DigiCare ansatte og samarbeidspartnere som har behov for å bruke informasjon for å bearbeide den på våre vegne, og som er kontraktsmessig pålagt å holde dine Personlige data sikre og konfidensielle. Vi bestreber oss på å velge bearbeidingstjenester som på best mulig måte sikrer dine Personlige datas integritet vis-a-vis enhver tredjepart. Visse av disse bearbeidingaktivitetene kan utføres utenfor EEA (European Economic Area) under en spesiell legitim basis slik det kreves av nasjonal lov.

Markedsføring

Vi vil ikke selge eller handle med dine Personlige data med tredjepart med mindre vi har ditt samtykke til å gjøre det. Vi vil ikke dele dine Personlige data med tredjepart for deres markedsføringsformål, med mindre vi har mottatt ditt samtykke for slike avsløringer. Hvis du har gitt oss slikt samtykke, men ikke lenger ønsker å motta markedsføringsmateriell fra tredjepart, bes du vennligst kontakte angjeldende tredjepart direkte. Vi kan sende deg informasjon om nye produkter, tjenester, arrangementer eller tilsvarende markedsaktiviteter. Hvis du ønsker å avmelde deg fra et spesielt epost-abonnement eller tilsvarende kommunikasjon, bes du vennligst følge instruksene i relevant kommunikasjon.

Nettsider og cookies

Generelt kan du besøke DigiCare nettsider uten å fortelle oss hvem du er eller oppgi noen som helst informasjon om deg selv. Imidlertid, for å kunne tilby deg visse tjenester eller tilbud, må vi ofte registrere visse Personlige data som ditt navn og epost-adresse. Det kan også hende at vi må samle inn (ved hjelp av cookies) anonym informasjon om hvordan du har brukt våre nettsider før slik registrering. Denne informasjonen vil hjelpe oss til å forbedre våre nettsider eller markedsføring. Alle DigiCare nettsider som er åpne for kundene våre, inkluderer informasjon om vår bruk av cookies.

I visse land eksisterer det dessuten en online-prosess for å akseptere eller avslå cookies. For mer informasjon om vår bruk av cookies, ber vi deg sjekke lokal informasjon vedrørende bruk av cookies i ditt land.

Endringer

DigiCare reserverer seg retten til å endre denne klausulen fra tid til annen.

Kontaktdetaljer

For å ivareta dine rettigheter, dvs å få informasjon eller tilgang til Personlige data som vi Bearbeider, må du kontakte DigiCare som ansvarlig for Bearbeidingen.

Databeskyttelsesrepresentant:

DigiCare AS

Adresse: Kristian Augustsgt. 14, 0164 Oslo

Tlf: 21 08 06 50