Full kontroll over saksforløpet - alltid

Systemet gir unik kontroll over alle hendelser tilknyttet et saksforløp. Alt på ett sted!

ConTroll er systemet som tar saksbehandling og administrasjon til et nytt nivå. Det er lagt vekt på å tilfredsstille ulike organisasjoners behov for fleksibilitet til datakilder og håndtering, samtidig som fokus på saksgang, prosess, sporbarhet og rapportering ivaretas.

ConTroll gir til enhver tid alle deltagere i en sak full oversikt over sakens status, progresjon og dokumentasjon. Komplisert saksbehandling kan struktureres i prosedyrer som er tilrettelagt bedriftens egne arbeidsprosesser.

  • Fullt hendelsesforløp for en sak, kunde eller prosjekt
  • Samling av aktiviteter, kommunikasjon og prosess fra ulike datakilder
  • Statistikker og rapporter enkelt tilgjengelig
  • Enkel deling av informasjon med kolleger, samarbeidspartnere og kunder
  • Full sporing av saksforløp, dokumentasjon, ansvar, bekreftelser og status